UUDENKAUPUNGIN LINTUPAIKKOJA

Seuraavassa Ukin alueen tärkeimmät lintupaikat on jaoteltu karkeasti biotooppien mukaan ulkosaaristoon, rannikon havaintopaikkoihin (sisältäen rannikon läheisyydessä olevat suuret saaret), lintuvesiin sekä muihin "sekalaisiin" paikkoihin. Kunkin alaotsikon paikat on esitelty aakkosjärjestyksessä. Väliotsikkoja klikkaamalla pääset näiden lintupaikkojen yleisesittelyyn ja nimiä klikkaamalla kyseisen lintupaikan esittelyyn. Näistä on kaikista pyritty esittelemään biotooppia koskevat tiedot sekä sanoin että kuvin, kertomaan lintujen tarkkailun ja esiintymisen kannalta oleelliset asiat sekä näyttämään karttatiedot ajo-ohjeineen. Täydennykset ja korjaukset ovat tervetulleita, ja monien paikkojen osalta sivun luonti on vielä pahasti kesken - kartat ovat kuitenkin kaikista nähtävissä (lisämerkintä selventää sivun valmiusasteen).

Tässä tietokannassa on kuvattuna seuraavat lintupaikat:

Ulkosaariston lintupaikat:

Harmaaletot

Hylkikari  

Kajakulma 

Ruskio 

Santakarit (mm. Kloppi ja Ärväskivi)

Sinneskerit 

Vekara

Rannikon ja suurten saarien havainnointipaikat:

Lepäinen 

Letonmaa 

Liesluoto

Lintuluoto 

Lyökki

Meri-Ihamo 

Miklinkari

Pohjainen 

Pullonkari 

Putsaari 

Vasikkari

Lintuvedet:

Ahmasvesi vain kartta

Alhontaanjärvi valokuvat puuttuvat

Hiunjärvi valokuvat puuttuvat

Huikonaukko valokuvat puuttuvat

Häähäjärvi 

Kulju

Kursilansalmi

Kytämäenrauma  

Käätyjärvi valokuvat puuttuvat

Lamminjärvi

Lautvesi

Ruskiavuorenaukko

Sirppujoen suisto valokuvat puuttuvat

Taipalelahti valokuvat puuttuvat

Tirkkalanjärvi valokuvat puuttuvat

Muut lintupaikat:

Hakoisten aukea

Hanko 

Kalasatama valokuvat puuttuvat

Kankarovuori 

Kokonvuori vain kartta

Valkiameri