Santakarit

santakarit.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santakarin saariryhmä on Vekaran ohella alueen tunnetuin ulkomeren lintupaikka. Saariryhmään kuuluu neljä suurempaa saarta: pohjoisin Ärväskivi (ja siihen matalalla kannaksella liittyvä Vähä Santakari), keskellä lännessä Iso Santakari ja idässä Pookinmaa eli Lyökki, ja eteläisimpänä Kloppi. Lisäksi saariryhmän pohjois- ja lounaispuolella on pieniä paljaita luotoja. Saarten biotooppi on avointa nummea ja katajikoiden sekä muutaman pienen metsikön kirjomaa maastoa, ja erinomaista sekä pikkulinnuille että etenkin kahlaajille, joista saaret ovatkin kuuluisia. Myös vesilinnut viihtyvät erinomaisesti saarten keskellä olevalla vesialueella. Saarilla on toistaiseksi nähty 195 lajia.

kloppi1.jpg

Näkymä Klopin eteläosan tarkkailukalliolta luoteeseen päin. Etualalla Klopin katajikkoa, taaempana Pookinmaa ja sen takana Ärväskivi. Vasemmalla Klopin männikkö ja keskellä Iso Santakari. 

Saarten vedet ovat varsin karikkoisia ja rannat hankalia veneilijälle. Mahdolliset rantautumispaikat on merkitty yllä olevaan kuvaan nuolilla. Ainakaan matalalla vedellä ei Pookinmaata lukuun ottamatta isolla veneellä juuri rantauduta. Ärväskiven luoteisosassa olevan lahden rannalla on hyvä ja monilta tuulilta suojassa oleva venepaikka, joka ei kuitenkaan ole kovin syvä. Toinen hyvä rantautumispaikka on Vähä Santakarin itärannalla oleva matala kallio, missä on kiinnityslenkkikin. Siihen pääsee yleensä melko matalallakin vedellä avoveneellä. Korkealla vedellä ongelmana on, että Vähä Santakarista ei välttämättä pääse saappaillakaan kuivin jaloin Ärväskiven puolelle. Iso Santakari on linnustollisesti köyhin, eikä sinne juurikaan tule rantauduttua, mutta luoteisrannalta maihin pääsee. Pookinmaalle pääsee paristakin paikkaa saaren pohjoiskärjestä, mutta matalalla vedellä läntisempi paikka (ei ole merkitty nuolella, saaren luoteiskulmassa) on hankala, ja itä - pohjoistuulella taas itäisempi suojaton. Klopin itäniemessä on parikin hyvää rantautumispaikkaa avoveneelle. Korkealla vedellä sieltä ei pääse ilman saappaita muuhun saareen. Länsirannan poukama on sopiva paikka itätuulilla, mutta veneen kiinnittämisessä täytyy käyttää kalliokiilaa tai luovuutta. Tähänkään poukamaan ei mennä kuin avoveneellä. Kloppiin pääsee isollakin veneellä lounaisrannalle, jos tuuli sallii.

Saaret ovat paitsi hyviä paikkoja lepäilevien muuttajien tarkkailuun, niin myös oivallisia muutontarkkailupaikkoja. Keväisin käyttökelpoisuutta rajoittaa runsas pesimälinnusto, ja Kloppiin on pesimäaikaan maihinnousukielto. Ärväskiven huippu ja Pookinmaan Pooki ovat hyviä ja mahdollisia tarkkailupaikkoja myös keväisin. Pookinmaa on siis saanut nimensä sillä olevasta Suomen vanhimmasta majakasta, Pookista. Sen luona on sikäli mukava staijata, että aina löytyy tuulensuojainen seinusta. Parhaiten koko saariryhmän ja ympäröivän merialueen näkee Klopin eteläosan kalliolta. Pookinmaalla ja Ärväskiven huipulla tarkkaillessa väreily usein haittaa merellä lännessä menevän muuton seurantaa. Lännen puolen merimuuton näkee varsin hyvin Ärväskiven länsirannan tai Vähä Santakarin kalliolta. Tarkkailupaikat on merkitty karttaan punaisilla rasteilla.

Ärväskivi ja Vähä Santakari

arvaskivi1.jpg
 

Maisemaa Ärväskiven keskiosan metsiköistä, saaren koillisosasta lounaaseen päin katsottuna.

 

arvaskivi3.jpg
 

Ärväskiven keskiosan männikkö. 

Ärväskivellä maalinnut keskittyvät useimmiten saaren eteläkärjen katajikkoon, jossa on myös pari mäntyä ja iso tyrnipensas. Eteläkärkeä ympäröi myös melko hyvät kahlaajarannat sekä ruohokasvustot. Eteläkärjen koillisrannalla on iso tyrnipensaikko joka on niin ikään lintujen suosiossa. Lisäksi saaren lounaisosan lahden koko ympäristö katajikkoineen ja niittyineen on hyvää lintumaastoa. Saaren keskiosat ovat melko karuja ja vain avomaan lintuja viehättäviä. Sen sijaan saaren keskiosassa olevat pienet männiköt ja kuusikot kannattaa koluta tarkkaan. Myös luoteisosassa olevan lahden ympärillä olevat katajikot ja rantakasvustot ovat lintujen suosiossa. Siellä ollessa kannattaa tarkistaa kaukoputkella koillisessa olevat luodot, joilla on usein paljon vesi- ja lokkilintuja sekä kahlaajia.

arvaskivi2.jpg

Maihinnousupaikka Ärväskiven koillispuolen lahdella.

Ärväskivellä on nähty paljon mukavia lajeja, mm. hippiäisuunilintu, sinipyrstö, sepelrastas, pähkinänakkeli, turturikyyhky, mustapäätasku, tunturihaukka, pilkkaniska ja tunturipöllö. Vähä-Santakari on erityisesti kahlaajien suosiossa, mutta sen niityillä ja katajissa viihtyvät myös monet pikkulinnut. Lisäksi sen kalliolta näkee hyvin sekä läntisen merialueen että Iso Santakarilla (länsirantaa lukuun ottamatta) olevat linnut. Saariryhmän paras havainto, rusokaulasirri, oleili Iso Santakarin kaakkoiskulman levävalleilla.

Pookinmaa

Pookinmaa jää linnustoltaan Ärväskiven ja Klopin varjoon, mutta jos aikaa on se kannattaa kiertää. Saaren eteläpään laaja katajikko on vaikeasti hallittavissa mutta kerää melko paljon pikkulintuja. Kahlaajia Pookinmaan rannoilla on yleensä melko vähän, lähinnä eteläkärjessä, mutta ne ovat helpommin nähtävissä Klopin pohjoiskärjestä.

kloppi2.jpg

Klopin itärannan lahtea ja kannasta, takana näkyy eteläpään tarkkailukallio.

Kloppi

Kloppi on Jurmon ja Mietoistenlahden ohella varmasti TLYn alueen paras kahlaajapaikka. Kahlaajat keskittyvät pohjoisosan levävalleille sekä kaakkoisosan lahden rannoille. Saaren katajikot ja niityt sekä pieni männikkö ovat myös pikkulintujen suosiossa, ja katajikossa on ollut parhaimmillaan mm. useita pikkusieppoja yhtä aikaa.

 

kloppi3.jpg

Klopin kahlaajarantaa, edessä koillisrannan levävallia joka on eniten kahlaajien suosiossa. Takana Vähä Santakari ja Ärväskiveä.

Klopista hallitsee myös parhaiten saariryhmän keskiosan pikku kareilla viihtyvät kahlaajat ja vesilinnut. Erityisesti Anas-lajit viihtyvät näillä vesillä. Klopin lounaispuolella on pieni puuton Kalaletto, jossa on yleensä myös kahlaajia, ja pulmussirrin löytää nimenomaan sen rannoilta.

Klopilla on nähty tavallisten kahlaajien lisäksi palsasirri ja mustapyrstökuiri (kahdesti). Suosirrejä on usein satoja ja kuovisirrejä kymmeniä. Myös jänkäsirriäisiä saattaa nähdä useita. Klopilla on lisäksi nähty mm. jääkuikka, sitruunavästäräkki, nummikirvinen, taigauunilintu ja hippiäisuunilintuja.

kloppi4.jpg

Näkymä Klopin eteläosan tarkkailukalliolta pohjoiseen. Etualalla Klopin katajikkoa ja niittyä, taaempana Pookinmaa ja sen takana Ärväskivi. Oikealla horisontissa Hylkikari ja Kajakulma.