Aksonivaurio_hemosarjaVaikea_aivovamma_flair

  

  

  

  

AIVOVAMMAT - pääsivu

Tässä sivustossa on aiheeseen liittyen seuraavat tietokannat:

CV aivovammojen osalta

- ansioluetteloni koskien tapaturmaisia aivovammoja

Tietoa aivovammoista

   - sisältää eri aihepiireihin jaoteltuna sekä perus- että syventävää tietoa aivovammoista, niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin potilaille ja heidän omaisilleenkin

Tutkimustyö

   - sisältää lyhyen kuvauksen tutkimusryhmämme käynnissä olevista aivovammatutkimuksista