CURRICULUM VITAE

 

Erityisesti aivovammojen osalta – Olli Tenovuo                                                                          (päivitetty 22.3.2018)

 

Tutkinnot: LL 1981, neurologian erikoislääkäri 1989, LKT 1992, kivunhoidon erityispätevyys 1999, kuntoutuksen erityispätevyys 2004, neurologian dosentti 2005, neurotraumatologian dosentti 2012

 

Kliininen kokemus aivovammoista

 

TYKS:ssa hoidettujen aivovammapotilaiden jälkiarvioinnin päävastuu 1993 alusta lähtien. Tänä aikana allekirjoittaneella arviossa tai hoidossa n. 5500 aivovammapotilasta. Kaiken asteisia vammoja, akuutista vaiheesta kymmeniä vuosia sitten vammautuneisiin. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) aivovammakeskushankkeen johtaja 2007-. Kliininen opettaja Turun yliopisto lääketieteellinen tiedekunta, päävastuuna aivovammojen ja kuntoutuksen opetus 2003 -. VSSHP:n aivovammojen hoidon ylilääkäri 2011- ja VSSHP:n aivovammojen huippuyksikön johtaja 2017-.

 

Tutkimustyö aivovammoista

 

Aivovammojen tutkimusryhmän johtaja TYKS:ssa 1996 lähtien. Tutkimuskonsortioomme kuuluu 17 vanhempaa tutkijaa (joista 9 professoreita tai dosentteja), tutkimuskoordinaattori ja 29 nuorta tutkijaa, joista 14 allekirjoittaneen ohjauksessa väitöskirjan tekijänä. Konsortion jäsenet edustavat neurologiaa, neuroradiologiaa, neurokirurgiaa, neuroanestesiologiaa, psykiatriaa, neuropsykologiaa, kognitiivista neurotiedettä, PET-kuvantamista, kliinistä neurofysiologiaa, molekyylibiologiaa, biokemiaa ja biostatistiikkaa.

 

Tutkimusrahoitus aivovammatutkimukseen v. 2005 jälkeen: kansainvälinen rahoitus n. 950 000 € ja kotimainen rahoitus n. 1100 000 €.

 

Kansainväliset ansiot

 

 1. Euroopan Neurotraumatologisen yhdistyksen (EMN) jäsen 2005-.
 2. International Brain Injury Association (IBIA) jäsen 2007-.
 3. IBIAn julkaiseman “Brain Injury” tieteellisen aikakauslehden pysyvä asiantuntija 2007-.
 4. National Neurotrauma Society (USA) jäsen 2007-.
 5. IBIAn julkaiseman “Brain Injury” tieteellisen aikakauslehden toimitusneuvoston jäsen 2008-, apulaispäätoimittaja 2017-.
 6. Aivovammojen VII (IV/2008, Lissabon), VIII (IV/2010, Washington), IX (III/2012, Edinburgh), X (III/2014, San Francisco), XI (III/2016, Haag), XII (III/2017, New Orleans) ja XIII (III/19, Toronto) maailmankongressien tieteellisen suunnittelukomitean asiantuntijajäsen.
 7. EU:n rahoittaman kansainvälisen ”TBIcare”-tutkimushankkeen kliininen koordinaattori 2011-2014.
 8. Kansainvälisen aivovammaliiton (IBIA) johtokunnan jäsen 2012-.
 9. Eurooppalaisen ”CENTER-TBI”-tutkimushankkeen työpakettijohtaja 2012-.
 10. Skandinaavisen Neurotraumakomitean jäsen 2014-.
 11. Useiden kansainvälisten tiedelehtien asiantuntija-arvioitsijana (yli 60 kertaa) aivovammoihin liittyvissä tieteellisissä julkaisuissa (mm. Lancet Neurology, Nature Reviews Neurology, Journal of Neurotrauma, Journal of Head Trauma Rehabilitation, Brain Injury, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Pain, European Journal of Neurology, Sports Medicine, NeuroImage, PLOS Medicine)
 12. Asiantuntija-arvioitsijana useissa kansainvälisissä aivovammatutkimukseen liittyvissä rahoitushakemuksissa (mm. ERA-NET EU-rahoitus, Iso-Britannia, Hollanti, Espanja).
 13. Kansainvälisten aivovammakongressien järjestäjänä: 1st Turku Traumatic Brain Injury Symposium 2014, 2nd Turku Traumatic Brain Injury Symposium 2015, 1st Nordic Neurotrauma Conference 2017.
 14. International Brain Injury Associationin ja North American Brain Injury Societyn ammattilehden ”Brain Injury Professional” toimituskunnan jäsen 2018-.

 

Alkuperäisjulkaisut aivovammoista kansainvälisissä lehdissä (otsikoista myös suomennos):

 

 1. Koponen S, Taiminen T, Portin R, Himanen L, Isoniemi H, Heinonen H, Hinkka S, Tenovuo O. Axis I and II psychiatric disorders after traumatic brain injury: a 30-year follow-up study. Am J Psychiatry 2002;159:1315-21. (I ja II akselin psykiatriset häiriöt aivovamman jälkeen: 30 vuoden seurantatutkimus)
 2. Koponen S, Taiminen T, Kairisto V, Portin R, Isoniemi H, Hinkka S, Tenovuo O. ApoE e4 predicts dementia but not other psychiatric disorders after traumatic brain injury. Neurology 2004;63:749-51. (ApoE e4 ennustaa dementiaa mutta ei muita psykiatrisia häiriöitä aivovamman jälkeen)
 3. Himanen L, Portin R, Isoniemi H, Helenius H, Kurki T, Tenovuo O. Cognitive functions in relation to MRI findings 30 years after traumatic brain injury. Brain Injury 2005;19:93-100. (Kognitiiviset toiminnot suhteessa magneettikuvauslöydöksiin 30 vuotta aivovamman jälkeen)
 4. Tenovuo O. Central acetylcholinesterase inhibitors in the treatment of chronic traumatic brain injury – clinical experience in 111 patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2005;29:65-9. (Sentraaliset asetylkolinesteraasin estäjät aivovamman jälkitilan hoidossa – kliininen kokemus 111 potilaalla)
 5. Koponen S, Taiminen T, Honkalampi K, Viinamäki H, Kurki T, Portin R, Himanen L, Isoniemi H, Hinkka S, Tenovuo O. Alexithymia after traumatic brain injury: its relation to magnetic resonance imaging findings and psychiatric disorders. Psychosomatic Medicine 2005;67:807-12. (Kyvyttömyys tunteiden ilmaisemiseen aivovamman jälkeen: suhde magneettikuvauslöydöksiin ja psykiatrisiin häiriöihin)
 6. Himanen L, Portin R, Isoniemi H, Helenius H, Kurki T, Tenovuo O. Longitudinal cognitive changes in traumatic brain injury: a 30 year follow-up study. Neurology 2006;66:187-92. (Pitkän ajan kognitiiviset muutokset aivovammoissa: 30 vuoden seurantatutkimus)
 7. Brandstack N, Kurki T, Tenovuo O, Isoniemi H. MR imaging of head trauma: Visibility of contusions and other intraparenchymal injuries in early and late stage. Brain Injury 2006;20:409-16. (Aivovamman magneettikuvaus: ruhjeiden ja muiden aivojen kudosvaurioiden näkyvyys alku- ja myöhäisvaiheessa)
 8. Koponen S, Taiminen T, Kurki T, Portin R, Isoniemi H, Himanen L, Hinkka S, Salokangas RKR, Tenovuo O. MRI findings and axis I and II psychiatric disorders after traumatic brain injury: A 30-year retrospective follow-up study. Psychiatry Research: Neuroimaging 2006;146:263-70. (MRI-löydökset sekä I ja II akselin psykiatriset häiriöt aivovamman jälkeen: 30-vuoden taannehtiva seurantatutkimus)
 9. Isoniemi H, Kurki T, Portin R, Kairisto V, Tenovuo O. Hippocampal volume, brain atrophy, and ApoE genotype after traumatic brain injury. Neurology 2006;67:756-760. (Hippokampuksen tilavuus, aivojen surkastumismuutokset ja niiden yhteys ApoE:n genotyyppiin aivovamman jälkeen)
 10. Isoniemi H, Tenovuo O, Portin R, Himanen L, Kairisto V. Outcome of traumatic brain injury after three decades - relationship to ApoE genotype. Journal of Neurotrauma 2006;23:1600-1608. (Aivovamman ennuste kolmen vuosikymmenen kuluttua – yhteys ApoE:n genotyyppiin)
 11. Hiekkanen H, Kurki T, Brandstack N, Kairisto V, Tenovuo O. MRI changes and APOE genotype, a prospective one-year follow-up of traumatic brain injury: a pilot study. Brain Injury 2007;21:1307-14. (Magneettikuvausmuutokset ensimmäisenä vuonna aivovamman jälkeen ja niiden yhteys ApoE:n genotyyppiin)
 12. Himanen L, Portin R, Tenovuo O, Taiminen T, Koponen S, Hiekkanen H, Helenius H. Attentional and depressive symptoms in chronic phase after traumatic brain injury. Brain Injury 2009;23:220-7. (Tarkkaavuus- ja masennusoireet aivovamman kroonisissa jälkitiloissa).
 13. Hiekkanen H, Kurki T, Brandstack N, Kairisto V, Tenovuo O. Association of injury severity, MRI results and ApoE genotype with one-year outcome in traumatic brain injury. Brain Injury 2009;23:396-402. (Vamman vaikeusasteen, magneettilöydösten ja ApoE:n genotyypin yhteys aivovamman yhden vuoden ennusteeseen)
 14. Tenovuo O, Alin J, Helenius H. A randomized controlled trial of rivastigmine for chronic sequels of traumatic brain injury – what it showed and taught? Brain Injury 2009;23:548-58. (Rivastigmiini aivovamman jälkitilan hoidossa – satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus)
 15. Laalo JP, Kurki TJ, Sonninen PH, Tenovuo OS. Reliability of diagnosis of traumatic brain injury by computed tomography in acute phase. Journal of Neurotrauma 2009;26:2169-78. (Akuutin aivovamman diagnosoinnin luotettavuus tietokonetomografialla)
 16. Brandstack NM, Kurki T, Tenovuo O. Diffusivity of normal appearing brain in acute traumatic brain injury. Clinical Neuroradiology 2011;21:75-82. (Normaalilta näyttävän aivokudoksen diffuusio akuutissa aivovammassa).
 17. Himanen L, Portin R, Hämäläinen P, Hurme S, Tenovuo O. Risk factors for reduced survival after traumatic brain injury: a 30-year follow-up study. Brain Injury 2011;25:443-52. (Ennenaikaisen kuolleisuuden riskitekijät aivovamman jälkeen: 30 vuoden seurantatutkimus)
 18. Koponen S, Taiminen T, Hiekkanen H, Tenovuo O. Axis I and II psychiatric disorders in patients with traumatic brain injury: a 12-month follow-up study. Brain Injury 2011;25:1029-34. (I ja II akselin psykiatriset häiriöt aivovammapotilailla: 12 kk seurantatutkimus)
 19. Östberg A, Virta J, Rinne J, Oikonen V, Luoto P, Någren K, Arponen E, Tenovuo O. Cholinergic dysfunction after traumatic brain injury – preliminary findings from a PET study. Neurology 2011;76:1046-50. (Kolinerginen häiriö aivovamman jälkeen – alustavia tuloksia PET-tutkimuksesta)
 20. Olesen J, Gustavsson A, Svensson M, Wittchen HU, Jönsson B; CDBE2010 study group; European Brain Council. The cost of brain disorders in Europe. European Journal of Neurology 2012;19:155-62. (Aivoperäisten häiriöiden kustannukset Euroopassa)
 21. Tallus J, Lioumis P, Hämäläinen H, Kähkönen S, Tenovuo O. Long-lasting TMS motor threshold elevation in mild traumatic brain injury. Acta Neurologica Scandinavica 2012;126: 178-82. (Pitkään kestävät TMS motoristen kynnysten nousut lievässä aivovammassa)
 22. Pöyry T, Luoto TM, Kataja A, Brander A, Tenovuo O, Iverson GL, Öhman J. Acute assessment of brain injuries in ground level falls Journal of Head Trauma Rehabilitation 2013;28:89-97. (Alkuvaiheen arviointi samalla tasolla tapahtuneiden kaatumisten aiheuttamissa aivovammoissa)
 23. Tuominen R, Joelsson P, Tenovuo O. Treatment costs and productivity losses caused by traumatic brain injuries. Brain Injury 2012;26:1697-701. (Aivovammojen aiheuttamat hoitokustannukset ja tuottavuuden menetykset)
 24. Luoto TM, Tenovuo O, Kataja A, Brander A, Öhman J, Iverson G. Who gets recruited in mild traumatic brain injury research? Journal of Neurotrauma 2013;30:11-6. (Ketkä valikoituvat lievien aivovammojen tutkimuksiin?)
 25. Brandstack N, Kurki T, Tenovuo O. Quantitative diffusion tensor tractography of long association tracts in patients with traumatic brain injury without findings in routine MRI. Radiology 2013;267:231-9. (Pitkien assosiaatioratojen kvantitatiivinen diffuusio-tensor traktografia aivovammapotilailla joilla ei ole löydöksiä tavanomaisessa magneettikuvauksessa)
 26. Tallus J, Lioumis P, Hämäläinen H, Kähkönen S, Tenovuo O. TMS–evoked EEG responses in recovered and symptomatic mild traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma 2013;30:1270-7. (Transkraniaalisella magneettistimulaatiolla aikaansaadut aivosähköfilmivasteet toipuneilla ja oireilevilla lievän aivovamman saaneilla potilailla)
 27. Tosetti P, Hicks RR, Theriault E, Phillips A, Koroshetz W, Draghia-Akli R; Workshop Participants. Toward an international initiative for traumatic brain injury research. Journal of Neurotrauma 2013;30:1211-22. (Kohti kansainvälistä aloitetta aivovammojen tutkimuksessa)
 28. Saltychev M, Eskola M, Tenovuo O, Laimi K. Return to work after traumatic brain injury: a systematic review. Brain Injury 2013;27:1516-27. (Työhönpaluu aivovamman jälkeen: systemaattinen katsaus)
 29. Laalo J, Kurki T, Tenovuo O. Interpretation of MRI in the chronic phase of traumatic brain injury - What is missed in the original reports? Brain Injury 2014;28:66-70. (Magneettikuvien tulkinta aivovammojen jälkitiloissa – mitä on jäänyt huomaamatta alkuperäisissä lausunnoissa?)
 30. Luoto TM, Silverberg ND, Kataja A, Brander A, Tenovuo O, Öhman J, Iverson GL. Sport Concussion Assessment Tool (SCAT2) in a Civilian Trauma Sample with Mild Traumatic Brain Injury. Journal of Neurotrauma 2014;31:728-38. (Urheilussa syntyvien aivotärähdysten arviointityökalu siviiliväestön lievissä aivovammoissa)
 31. Östberg A, Tenovuo O. Smoking and outcome of traumatic brain injury. Brain Injury 2014;28:155-60. (Tupakointi ja aivovammasta toipuminen)
 32. Brandstack N, Kurki T, Laalo J, Kauko T, Tenovuo O. Reproducibility of tract-based and region of interest DTI analysis of long association tracts. Clinical Neuroradiology 2016;26:199-208. (Ratakohtaisen ja intressialue-perusteisen DTI-analyysin luotettavuus pitkissä assosiaatioradoissa)
 33. Kurki T, Himanen L, Vuorinen E, Myllyniemi A, Saarenketo A-R, Kauko T, Tenovuo O. Diffusion tensor tractography-based analysis of the cingulum: clinical utility and findings in traumatic brain injury. Neuroradiology 2014;56:833-41 (Cingulumin DTI-traktografia: kliininen käyttö ja löydökset aivovammoissa)
 34. Luoto TM, Iverson GL, Losoi H, Wäljas M, Tenovuo O, Kataja A, Brander A, Lehtimäki T, Öhman J. Clinical significance of retrograde amnesia in mild traumatic brain injury. Brain Injury 2015;29:565-72. (Vammaa edeltävän muistiaukon kliininen merkitys lievissä aivovammoissa)
 35. Lloyd J, Wilson ML, Tenovuo O, Saarijärvi S. Outcomes from mild and moderate traumatic brain injuries among children and adolescents: A systematic review of studies from 2008 – 2013. Brain Injury 2015;29:539-49. (Toipuminen lievästä ja keskivaikeasta aivovammoista lapsilla ja nuorilla: systemaattinen katsaus tutkimuksista ajalta 2008 - 2013)
 36. Maas AIR, Menon DK, Steyerberg EW, et al. Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI): A Prospective Longitudinal Observational Study. Neurosurgery 2015;76:67-80. (CENTER-TBI: prospektiivinen seurantatutkimus)
 37. Takala RS, Posti JP, Runtti H, Newcombe VF, Outtrim J, Katila AJ, Frantzén J, Ala-Seppälä H, Kyllönen A, Maanpää HR, Tallus J, Hossain MI, Coles JP, Hutchinson P, van Gils M, Menon DK, Tenovuo O. GFAP and UCH-L1 as outcome predictors in traumatic brain injury. World Neurosurg 2016:87:8-20. (GFAP ja UCH-L1 ennusteellisina merkkiaineina aivovammoissa)
 38. Uteshev VV, Tenovuo O, Gaidhani N. The cholinergic potential, the vagus nerve and challenges in treatment of traumatic brain injury. Current Pharmaceutical Design 2016;22:2083-92. (Kolinerginen potentiaali, vagushermo ja aivovammojen hoidon haasteet)
 39. Välimäki M, Korkeila J, Kauppi KE, Kaakinen J, Holm S, Vahlo J, Tenovuo O, Hämäläinen H, Sarajuuri J, Rantanen P, Orenius T, Koponen A. Digital Gaming Used to Improve the Functioning of People With Traumatic Brain Injury: a Feasibility Study. JMIR Research Protocols 2016;5(1):e6. (Digitaalisten pelien käyttö aivovamman saaneiden potilaiden toimintakyvyn parantajana: toimivuustutkimus)
 40. Åstrand R, Rosenlund C, Undén J, Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC). Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injury in children. BMC Medicine 2016;14:33. (Skandinaaviset ohjeet lasten lievien ja keskivaikeiden aivovammojen alkuarvioinnista)
 41. Posti JP, Katila AJ, Takala RSK, Runtti H, Newcombe V, Outtrim J, Frantzén J, Ala-Seppälä H, Coles JP, Hossain MI, Kyllönen A, Maanpää H-R, Tallus J, Hutchinson PJ, van Gils M, Menon DK, Tenovuo O; TBIcare investigators. The levels of GFAP and UCH-L1 during the first week after a traumatic brain injury: correlations with clinical and imaging findings. Neurosurgery 2016;79:456-64. (GFAP ja UCH-L1 pitoisuudet ensimmäisen viikon aikana aivovamman jälkeen: yhteys kliinisiin ja kuvantamislöydöksiin)
 42. Liedes H, Mattila J, Lingsma H, Lötjönen J, Menon D, Tenovuo O, van Gils M. Prediction of Outcome after Traumatic Brain Injury: Comparison of Disease State Index and IMPACT Calculator. Studies in Health Technology and Informatics. 2016;224:175-80. (Aivovamman toipumisen ennustaminen: tauti-indeksin ja IMPACT-laskimen vertailu)
 43. Ala-Seppälä H, Heino I, Frantzén J, Takala RSK, Katila AJ, Kyllönen A, Maanpää H-R, Posti JP, Tallus J, Tenovuo O. Injury profiles, demography and representativeness of 203 TBI patients. Brain Injury 2016;30:1062-7. (Vammaprofiilit, demografia ja edustavuus 203 aivovammapotilaan aineistossa)
 44. Cnossen MC, Polinder S, Lingsma HF, Maas AIR, Menon D, Steyerberg EW, CENTER-TBI investigators. Variation in Structure and Process of Care in Traumatic Brain Injury: Provider Profiles of European Neurotrauma Centers participating in the CENTER-TBI study. PLosOne 2016;11:e0161367 (Aivovammojen hoidon rakenteen ja prosessin vaihtelevuus: tuottajien profiilit CENTER-TBI tutkimukseen osallistuvissa eurooppalaisissa neurotraumakeskuksissa)
 45. Orešič M, Posti JP, Kamstrup-Nielsen MH, Takala RSK, Lingsma HS, Mattila I, Jäntti S, Katila AJ, Carpenter KLH, Ala-Seppälä H, Kyllönen A, Maanpää H-R, Tallus J, Coles JP, Heino J, Frantzén J, Hutchinson PJ, Menon DK, Tenovuo O, Hyötyläinen T. Human serum metabolites associate with severity and patient outcomes in traumatic brain injury. EBioMedicine 2016;12:118-26. (Veren metaboliitit ovat yhteydessä aivovammojen vaikeusasteeseen ja ennusteeseen ihmisillä)
 46. Östberg A, Virta J, Rinne JO, Oikonen V, Luoto P, Någren K, Arponen E, Tenovuo O. Brain cholinergic function and response to rivastigmine in patients with chronic sequels of traumatic brain injury – a PET study. Journal of Head Trauma Rehabilitation 2017 Jan 5 [Epub ahead of print] (Aivojen kolinerginen toiminta ja vaste rivastigmiinille aivovamman kroonisissa jälkioireissa – PET-tutkimus)
 47. Posti JP, Hossain MI, Takala RSK, Liedes H, Newcombe V, Outtrim J, Katila AJ, Frantzén J, Ala-Seppälä H, Coles JP, Kyllönen A, Maanpää H-R, Tallus J, Hutchinson PJ, van Gils M, Menon DK, Tenovuo O. GFAP and UCH-L1 are not specific biomarkers for mild CT-negative traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma 2016 Nov 14. [Epub ahead of print] (GFAP ja UCH-L1 eivät ole spesifisiä biomarkkereita lieville aivovammoille joissa TT-löydös on normaali)
 48. Wilson ML, Tenovuo O, Mattila V, Gisler M, Celedonia KL, Impinen A, Saarijärvi S. Pediatric TBI in Finland: an examination of hospital discharges (1998-2012). European Journal of Pediatric Neurology 2017;21:374-81. (Lasten aivovammat Suomessa: tutkimus sairaala-aineistosta (1998-2012))
 49. Mohammadian M, Roine T, Hirvonen J, Kurki T, Ala-Seppälä H, Frantzén J, Katila A, Kyllönen A, Maanpää H-R, Posti J, Takala R, Tallus J, Tenovuo O. High angular resolution diffusion-weighted imaging in mild traumatic brain injury. Neuroimage: Clinical 2016;13:174-180. (Lievän aivovamman kuvantaminen high angular resolution diffusion-kuvauksella)
 50. Cnossen MC, Lingsma HF, Tenovuo O, Maas AIR, Menon D, Steyerberg EW, Ribbers GM, Polinder S, CENTER-TBI investigators. Rehabilitation after traumatic brain injury: A survey in 70 European neurotrauma centers participating in the CENTER-TBI study. Journal of Rehabilitation Medicine 2017;49:395-401. (Kuntoutus aivovamman jälkeen – kyselytutkimus 70:ssa CENTER-TBI tutkimukseen osallistuvassa eurooppalaisessa neurotraumakeskuksessa)
 1. Foks KA, Cnossen MC, Dippel DWJ, Maas A, Menon D, van der Naalt J, Steyerberg EW, Lingsma H, Polinder S, CENTER-TBI investigators. Management of mild traumatic brain injury at the emergency department and hospital admission in Europe: A survey of 71 neurotrauma centers participating in the CENTER-TBI study. Journal of Neurotrauma 2017 Apr 11 (Epub ahead of print). (Lievien aivovammojen hoito päivystyspoliklinikoilla ja sairaalahoito Euroopassa: kyselytutkimus 71:ssa CENTER-TBI tutkimukseen osallistuvassa eurooppalaisessa neurotraumakeskuksessa)
 2. Posti JP, Dickens A, Orešič M, Hyötyläinen T, Tenovuo O. Metabolomics profiling as a diagnostic tool in severe traumatic brain injury. Frontiers in Neurology 2017 Aug 18;8:398.  (Metabolominen profilointi diagnostisena työkaluna vaikeissa aivovammoissa)
 1. Huijben JA, van der Jagt M, Cnossen MC, Kruip MJHA, Haitsma I, Stocchetti N, Maas A, Menon D, Ercole A, Maegele M, Stanworth SJ, Citerio G, Polinder S, Steyerberg EW, Lingsma H, CENTER-TBI investigators. Variation in blood transfusion and coagulation management in Traumatic Brain Injury at the Intensive Care Unit: A survey in 66 neurotrauma centers participating in the Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI) study. J Neurotrauma 2017 Aug 21 [Epub ahead of print] (Vaihtelevuus verensiirroissa ja hyytymishäiriöiden hoidossa aivovammapotilailla teho-osastolla: kyselytutkimus 66:ssa CENTER-TBI tutkimukseen osallistuvassa eurooppalaisessa neurotraumakeskuksessa)
 2. Cnossen MC, Huijben JA, van der Jagt M, Volovici V, van Essen T, Polinder S, Nelson D, Ercole A, Stocchetti N, Citerio G, Peul WC, Maas AIR, Menon D, Steyerberg EW, Lingsma HF; CENTER-TBI investigators. Variation in monitoring and treatment policies for intracranial hypertension in traumatic brain injury: a survey in 66 neurotrauma centers participating in the CENTER-TBI study. Critical Care 2017;21:233. (Vaihtelevuus kohonnen kallonsisäisen paineen monitorointi- ja hoitokäytännöissä aivovammoissa: katsaus 66 neurotraumakeskuksessa jotka osallistuvat CENTER-TBI tutkimukseen)
 1. Maas AIR, Menon DK, Adelson PD ym. Traumatic brain injury – integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. Lancet Neurology 2017;16:987-1048 (Aivovamma – yhdistetyt lähestymistavat ennaltaehkäisyn, hoidon ja tutkimuksen kehittämiseksi)
 2. Tolonen A, Särkelä MOK, Takala RSK, Katila A, Frantzén J, Posti JP, Müller M, van Gils M, Tenovuo O. Quantitative EEG features for prediction of outcome in severe traumatic brain injury. Clinical EEG & Neuroscience 2017 Nov 1 [Epub ahead of print] (Kvantitatiiviset EEG piirteet vaikean aivovamman ennusteen arvioinnissa)
 3. Ledig C, Kamnitsas K, Koikkalainen J, Posti J, Takala R, Katila AJ, Frantzén J, Ala-Seppälä H, Kyllönen A, Maanpää H-R, Tallus J, Lötjönen J, Glocker B, Tenovuo O, Rueckert D. Regional brain morphometry in patients with traumatic brain injury based on acute- and chronic-phase magnetic resonance imaging. PloS One 2017 Nov 28;12(11):e0188152 (Aivojen alueellinen tilavuus akuutin ja kroonisen vaiheen magneettikuvissa aivovammapotilailla)
 4. Välimäki M, Mishina K, Kaakinen JK, Holm SK, Vahlo J, Kirjonen M, Pekurinen V, Tenovuo O, Korkeila J, Hämäläinen H, Sarajuuri J, Rantanen P, Orenius T, Koponen A. Digital Gaming for Improving the Functioning of People with Traumatic Brain Injury: A Randomized Clinical Feasibility Study. JMIR Serious Games (Hyväksytty julkaistavaksi) (Digitaalisten pelien käyttö aivovamman saaneiden potilaiden toimintakyvyn parantajana: toimivuustutkimus)
 5. Wilson M, Tenovuo O, Gissler M, Saarijärvi S. Association between parent mental health and pediatric TBI: Epidemiological observations from the 1987 Finnish Birth Cohort. Injury Prevention 2018 Jan 23 (Epub ahead of print) (Vanhempien mielenterveys ja lasten aivovammat: epidemiologisia havaintoja vuoden 1987 suomalaisesta syntymäkohortista)
 6. Tverdal CB, Howe EI, Røe C, Helseth E, Lu J, Tenovuo O, Andelic N. Care transition after traumatic brain injury: Discharge process from trauma hospital; patient experience and satisfaction with care transition. Journal of Rehabilitation Medicine (Hyväksytty julkaistavaksi) (Hoitovastuun siirto aivovamman jälkeen: kotiutusprosessi tapaturmasairaalasta; potilaiden kokemukset ja tyytyväisyys kotiutusprosessiin)
 7. Tarvonen-Schröder S, Tenovuo O, Kaljonen A, Laimi K. Usability of World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) in chronic traumatic brain injury. Journal of Rehabilitation Medicine (Hyväksytty julkaistavaksi) (WHODAS 2.0 arviointityökalun käyttökelpoisuus aivovammojen jälkitiloissa)
 8. Posti JP, Yli-Olli M, Heiskanen L, Aitasalo KMJ, Rinne J, Vuorinen V, Serlo W, Tenovuo O, Vallittu PK, Piitulainen JM. Cranioplasty after severe traumatic injury: effects of trauma and patient recovery on cranioplasty outcome. Frontiers in Neurology (Hyväksytty julkaistavaksi) (Kranioplastia vaikean aivovamman jälkeen: vamman ja toipumisen vaikutus kranioplastian onnistumiseen)
 9. Jourdan C, Bahrami S, Azouvi P, Tenovuo O. Practitioner’s opinions on traumatic brain injury care pathways in Finland and France: different organizations, common issues. (Lähetetty julkaistavaksi) (Lääkäreiden mielipiteet aivovammojen hoitoketjuista Suomessa ja Ranskassa: erilaiset organisaatiot, yhteiset asiat)
 10. Dickens AM, Posti JP, Takala RSK, Ala-Seppälä H, Mattila I, Coles JP, Frantzén J, Hutchinson PJ, Katila AJ, Kyllönen A, Maanpää H-R, Newcombe V, Outtrim J, Tallus J, Carpenter KLH, Menon DK, Hyötyläinen T, Tenovuo O, Orešič M. Serum metabolites predict the need for a computed tomography scan following a traumatic brain injury. (Lähetetty julkaistavaksi) (Seerumin metaboliitit ennustavat tietokonekuvauksen tarvetta tapaturmaisissa aivovammoissa)
 11. Umer A, Mattila J, Liedes H, Koikkalainen J, Kulju M, Lötjönen J, van Gils M, Tenovuo O, Menon D. A Decision Support System for Diagnostics and Treatment Planning in Traumatic Brain Injury. (Lähetetty julkaistavaksi) (Päätöksentekojärjestelmä aivovammojen diagnostiikkaan ja hoidon suunnitteluun)

 

Katsausartikkelit ja pääkirjoitukset:

 

 1. Tenovuo O. Cholinergic treatment of traumatic brain injury. Current Drug Therapy 2006;1:187-209. (Aivovamman kolinerginen lääkehoito)
 2. Tenovuo O. Pharmacological enhancement of cognitive and behavioral deficits after traumatic brain injury. Curr Opin Neurol 2006;19:528-33. (Aivovamman aiheuttamien kognitiivisten ja käytöshäiriöiden lääkehoito)
 3. Tenovuo O. Central pain after brain trauma – a neglected problem in neglected victims. Pain 2007;131:241-2. (Krooninen kipu aivovamman jälkeen, laiminlyöty ongelma laiminlyödyillä potilailla)

 

Kirjoitukset aivovammoista kansainvälisissä oppikirjoissa:

 1. Tenovuo O, Bullock RM, Zafonte R. International systems of care and research agendas. Kirjassa: Zasler ND, Katz DI, Zafonte RD (eds). Brain Injury Medicine, 2nd Ed., Demos Medical Publishing, 2012.

 

Kongressiabstraktit kansainvälisissä kongresseissa: 46 kappaletta.

 

Esitykset kansainvälisissä kongresseissa:

 

 1. How to better predict the course of traumatic brain injury? (27.2.1998 Käpylä-seminaari, Helsinki)
 2. Central acetylcholinesterase inhibitors in the treatment of chronic traumatic brain injury – clinical experience in 100 patients (25.5.2003, 5th World Congress on Brain Injury, Tukholma)
 3. Drug treatment of chronic traumatic brain injury (7.5.2004, International Symposium on Holistic Rehabilitation, Helsinki)
 4. Traumatic brain injury and ChEI’s (22.4.2005, Second Nordic Dementia Meeting, Tukholma)
 5. Traumatic brain injury in Finland (17.6.2005, Kuopio Epilepsy Symposium 2005, Kuopio)
 6. Posttraumatic encephalopathy (26.8.2005, Who Cares? – Euroopan Kehitysvammalääkärit, Lahti)
 7. Traumatic brain injury or psychiatric disorder? (1.4.2006, Acute Psychiatry Symposium, Levi)
 8. The clinical spectrum of chronic pain syndromes after TBI  (9.4.2008, VIIth World Congress on Brain Injury, Lissabon 9.-12.4.2008)
 9. Developing centers of excellence for TBI care (10.4.2008, VIIth World Congress on Brain Injury, Lissabon 9.-12.4.2008)
 10. Creating and networking of TBI centers (13.3.2010, VIIIth World Congress on Brain Injury, Washington 11.-14.3.2010)
 11. Pharmacotherapy in managing pediatric acquired brain injury (25.3.2010, Symposium on Pediatric Brain Injury Rehabilitation, Helsinki)
 12. TBIcare – a new way to use traumatic brain injury biomarkers (7.5.2011, Biomarkers of Brain Disease, Lund)
 13. Traumatisk hjärnskada – viktiga aspekter om primär- och eftertillstånd, diagnostik
  samt behandling (23.9.2011, Nackskadeseminarium, Mariehamn)
 14. A new way to use traumatic brain injury biomarkers (19.10.2011, Workshop "Towards an International Initiative for Traumatic Brain Injury Research (InTBIR)", Bryssel)
 15. Future challenges in epidemiology and outcome research (24.3.2012, IXth World Congress on Brain Injury, Edinburgh)
 16. Diffusion tensor tractography-based analysis of long association tracts in patients with traumatic brain injury without findings in routine MRI (23.3.2012, IXth World Congress on Brain Injury, Edinburgh)
 17. TBIcare – a new way to use traumatic brain injury biomarkers (22.3.2012, IXth World Congress on Brain Injury, Edinburgh)
 18. When to suspect a brain injury in whiplash patients? (16.8.2013, 14th Physiatric Summer School, Helsinki)
 19. Diffuse axonal injury – the invisible enemy (27.8.2013, 32nd Congress of the Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care, Turku)
 20. Clinical summary of the TBIcare study (17.1.2014, 1st Turku Traumatic Brain Injury Symposium, Turku)
 21. Diagnostics of traumatic brain injury – should we do better? (17.1.2014, 1st Turku Traumatic Brain Injury Symposium, Turku)
 22. Towards evidence-based individual decision-making in TBI. (6.3.2014, Symposium on Holistic Neurorehabilitation after Traumatic Brain Injury, Helsinki)
 23. Myths and misconceptions in TBI medicine. (6.3.2014, Symposium on Holistic Neurorehabilitation after Traumatic Brain Injury, Helsinki)
 24. Challenges of the diagnostics of acute TBIs. (26.5.2014, CENTER-TBI Workshop, Oslo)
 25. Traumatic brain injury or whiplash – both or neither? (7.3.2015, Neck Injury Symposium, Stockholm)
 26. An overview on the clinical needs for TBI biomarkers. (15.9.2015, The 7th International Conference on Biochemical Markers for Brain Damage, Lund)
 27. Towards evidence-based diagnostics of traumatic brain injuries. (10.11.2015, CHARM-symposium, Oslo)
 28. Organizing the post-acute care of TBI in Europe. (5.3.2016, XIth World Congress on Brain Injury, The Hague)
 29. An overview on the clinical needs for TBI biomarkers (29.3.2017, XIIth World Congress on Brain Injury, New Orleans)
 30. Challenges in care coordination for TBIs with long-term health care needs (30.3.2017, XIIth World Congress on Brain Injury, New Orleans)
 31. The role of early biomarkers and metabolites for outcome prediction after TBI (26.6.2017. European Academy of Neurology, Amsterdam)
 32. Neurotrauma – global aspects. (13.11.2017 1st Nordic Neurotrauma Conference, Lund)
 33. Is traumatic brain injury a chronic progressive disease? (14.11.2017 1st Nordic Neurotrauma Conference, Lund)

 

Kansainvälinen yhteistyö

 

Aivovammoihin liittyvää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä seuraavien ulkomaisten oppi- tai tutkimuslaitosten kanssa (22 kpl): University of Cambridge (UK), Imperial College of London (UK), University of Oxford Brooke’s (UK), University Hospital of Antwerp (Belgia), University of California, San Fransisco (USA), US University of the Health Sciences (USA), Indiana University (USA), University of Pennsylvania (USA), Harvard University (USA), Casa Colina Hospital and Centers for Healthcare (USA), Erasmus University of Rotterdam (Alankomaat), University of Groeningen (Alankomaat), Nencki Institute (Puola), Université de Versailles-Saint Quentin (Ranska), Université de Marseilles (Ranska), University of Geneve (Sveitsi), Oslo University Hospital (Norja), Trnava University (Slovakia), University of Valencia (Espanja), Karolinska Institutet (Ruotsi), Örebron yliopisto (Ruotsi), Göteborgin yliopisto (Ruotsi).

 

Kotimaiset ansiot

 

Aikuisiän aivovammojen Käypä hoito asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja 1997 - 2005, Suomen Neurologisen yhdistyksen edustajana.

 

Julkaisut aivovammoista kotimaisissa lehdissä:

 

 1. Tenovuo O, Alaranta H, Kaipio M-L, Malmivaara A, Nybo T, Ojala M, Salonen O, Turkka J, Wallin M, Öhman J. Aikuisiän aivovammat – Käypä hoito –suositus. Duodecim 2003;119:654-81.
 2. Tenovuo O. Osaatko tunnistaa ja arvioida akuutin aivovamman? Suomen Lääkärilehti 2004; 59:4973-8.
 3. Tenovuo O. Testaa tietosi aivovammoista. Yleislääkäri 2006;21:8-12.
 4. Tenovuo O, Vataja R, Salonen O, Laaksonen R. Aivovamman jälkitilan diagnostiikka ja arviointi. Suomen Lääkärilehti 2007;62:3859-66.
 5. Tenovuo O. Pitäisikö aivovammojen epidemiologiasta olla huolissaan? Suomen Lääkärilehti 2008;63:1155-6 (pääkirjoitus).
 6. Joelsson P, Tenovuo O, Tuominen R. Aivovammojen aiheuttamat hoitokustannukset ja tuotannonmenetykset. Suomen Lääkärilehti 2011;66:2771-5.
 7. Kurki T, Tenovuo O. Aivovammojen diagnostiikka on kehittymässä. Suomen Lääkärilehti 2014;69:451.
 8. Luoto T, Tenovuo O. Pään vammat – Skandinaavinen näyttöön perustuva hoitosuositus. Suomen Lääkärilehti 2016;71:2584-6 .

 

Kirjoitukset aivovammoista kotimaisissa oppikirjoissa:

 

 1. Tenovuo O. Aivotautien ja -vammojen aiheuttamat kognitiiviset häiriöt. Kirjassa: Revonsuo A, Lang H, Aaltonen O (toim.) Mieli ja aivot - kognitiivinen neurotiede. Kognitiivisen Neurotieteen Tutkimusyksikkö, Turun Yliopisto 1996.
 2. Tenovuo O. Kognitiiviset häiriöt neurologisissa sairauksissa. Aivovammat. Kirjassa: Erkinjuntti T, Rinne J, Alhainen K, Soininen H (toim.). Muistihäiriöt ja dementia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2001, uusitut painokset 2006 ja 2010.
 3. Tenovuo O. Aivovammojen luokittelu ja alkuhoito. Kirjassa: Aivovammakuntoutus, Kustannus Oy Duodecim 2012.
 4. Tenovuo O. Lääkehoidon mahdollisuudet kuntoutuksessa. Kirjassa: Aivovammakuntoutus, Kustannus Oy Duodecim 2012.

 

Kutsusta pidettyjä kotimaisia esitelmiä aivovammoista: 127 kappaletta.

 

Käynnissä olevat väitöskirjojen ohjaustyöt

 

 1. Radiological differential diagnosis of traumatic brain injury (radiologia, TY)
 2. Cholinergic mechanisms of traumatic brain injury (neurologia, TY)
 3. New methods for the diagnostics of mild traumatic brain injury (neurologia, TY)
 4. Imaging correlates of clinical TBI severity (neurologia, TY)
 5. Studies on biomarkers in acute severe traumatic brain injury (anestesiologia, TY)
 6. Studies on pre-hospital care of traumatic brain injuries (ensihoitolääketiede, TY)
 7. Comprehensive neurorehabilitation, outcome, and experiental perspective after traumatic brain injury (neuropsykologia, HY)
 8. Combining neuroimaging and blood biomarkers in the assessment of traumatic brain injuries (neurologia, TY)
 9. Studies on the mechanisms of post-traumatic epilepsy (neurologia, TY)
 10. Microstructural analysis of diffuse axonal injury after traumatic brain injury using diffusion-weighted magnetic resonance imaging (neurologia, TY)
 11. Outcome and care of traumatic brain injuries in childhood (neuropsykologia, TY)
 12. Association between craniofacial fractures and brain injuries: diagnostic and therapeutic considerations (hammaslääketiede, TY)
 13. Traumatic brain injury and long-term outcome (neurologia, TY)
 14. Language disorders and white matter disruption after traumatic brain injury (logopedia, TY)

 

Ohjatut opinnäytetyöt

 

 1. Psyk.yo Milla Hormaluoma: Voidaanko aivovammojen jälkitiloja tutkia auditiivisilla herätevasteilla? Pro gradu –tutkielma, Turun Yliopisto 2002.
 2. PsM Leena Himanen: Cognitive functions in relation to MRI findings and ApoE4 30 years after traumatic brain injury. Lisensiaattityö, Turun Yliopisto 2003.
 3. Psyk.yo Anna-Kaisa Antila. Lievät aivovammat ja pitkittyneeseen jälkitilaan liittyvät oireet. Pro gradu –tutkielma, Turun Yliopisto 2004.
 4. LL Salla Koponen. Psychiatric sequelae of traumatic brain injury. Ann Univ Turkuensis 2006. 90 p. Väitöskirja, Turun Yliopisto.
 5. LK Anu Mäkinen. Taustatekijöiden vaikutus tajunnan tason ja muistiaukon keston luotettavuuteen aivovamman vaikeusasteen arvioinnissa. Syventävät opinnot, Turun Yliopisto, 2006.
 6. LK Marcus Sucksdorff. Miksi akuutti aivovamma jää diagnosoimatta? Syventävät opinnot, Turun Yliopisto, 2007.
 7. LL Heli Hiekkanen: Apolipoprotein E and recovery from traumatic brain injury. Ann Univ Turkuensis 2009. 97 p. Väitöskirja, Turun yliopisto.
 8. LK Petteri Joelsson: Aivovammojen aiheuttamat kustannukset ja tuotannonmenetykset. Syventävät opinnot, Turun yliopisto, 2011.
 9. PsL Leena Himanen: Long-term cognitive sequelae of traumatic brain injury. Ann Univ Turkuensis 2011. 102 p. Väitöskirja, Turun yliopisto.
 10. Assi Aalto, Sofia Ajo: Lievä aivovamma – kyselytutkimus tunnistamisen, hoidon ja jälkiseurannan ohjeistuksista. Turun Ammattikorkeakoulu 2012 (Ensihoidon koulutusohjelma).
 11. LL Nina Brandstack: Detection of pathologic changes following traumatic brain injury using magnetic resonance imaging. Ann Univ Turkuensis 2013. 76 p. Väitöskirja, Turun yliopisto.
 12. LL Teemu Luoto: Clinical assessment of acute mild traumatic brain injury. Acta Univ Tamperensis 2014. 126 p. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.
 13. LK Henna-Riikka Maanpää: Iän merkitys posttraumaattisissa aivojen tilavuusmuutoksissa. Syventävät opinnot, Turun yliopisto, 2014.
 14. LK Vesa-Matti Kuittinen: Päivystyspoliklinikoilta kotiutettavien aivovammapotilaiden profiili suomalaisessa aineistossa. Syventävät opinnot, Turun yliopisto, 2016.
 15. LK Anna Kyllönen: Yleisesti aivovammoista ja erityisesti posttraumaattisesta amnesiasta. Syventävät opinnot, Turun yliopisto, 2016.
 16. LK Jenni Yliaho: Näköjärjestelmän toimintahäiriöiden tutkiminen aivovammojen diagnostiikassa. Syventävät opinnot, Turun yliopisto, 2017.

 

Muut

 

 • Aivovammoja käsittelevien väitöskirjojen ennakkotarkastajana (2 kpl) ja vastaväittäjänä (2 kpl, Suomi ja Sveitsi)
 • Aivovammoista annettuja oikeudellisia asiantuntijalausuntoja > 150 tapauksesta.
 • Aivovammoihin liittyvissä riita- tai rikosasioissa asiantuntijatodistajana > 100 tapauksessa.
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisen eettisen toimikunnan jäsen 2009 –2017
 • TY lääket. tiedekunnan opetusvastuu aivovammoista 2009-