Ulkosaariston lintupaikat

yleiskartta_saaret.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudenkaupungin ulkosaaristo sijaitsee pääosin entisen Pyhämaan alueella. Periaatteessa kaikki ulkoluodot - pienimmätkin - ovat hyviä lintupaikkoja, mutta seuraavassa käsitellään ne joissa eniten havainnoidaan tai joissa ainakin kannattaisi käydä jos alueella liikkuu. Yllä olevassa kartassa nämä kohteen on merkitty nuolilla. Nämä nuolet osoittavat seuraavia paikkoja (ylhäältä lähtien): Kajakulma, Hylkikari, Santakarit (sisältäen mm. Ärväskiven ja Klopin), Harmaaletot, RuskioVekara ja Sinneskerit. Monet saarista ovat matalarantaisia ja vaikeita ellei mahdottomia nousta maihin suurella veneellä. Tarkemmin rantautumismahdollisuudet on kuvattu kunkin kohteen yhteydessä. Koska merialue on melko avointa, varsinkin lännen puoleisilla tuulilla aallokko ja mainingit voivat olla varsin kookkaita, etenkin uloimman saarivyöhykkeen avomeren puolella. Saaristolintujen pesimäaikaan touko - kesäkuussa ulkoluodoille rantautumista ja etenkin pitempää oleilua tulee välttää. Kuvaan on piirretty merellä muuttavien lintujen yleisimmät muuttoreitit. Tuulella on kuitenkin suuri merkitys reitteihin, ja kovalla länsituulella uloimpanakin tapahtuva muutto voi painua rannikolta havaittavaksi. Toisaalta reippaammilla idän puoleisilla tuulilla rannikolla on usein merilintujen osalta hyvin hiljaista. Vuodenajasta riippumatta lounaistuuli on usein otollisinta merellä tapahtuvan muuton seuraamiseen: keväällä muutto on silloin selvästi vilkkainta, ja syyspuolella taas etenkin kahlaajia mutta myös monia muita muuttajia näkee helpoimmin lounaistuulilla. Pohjoisen puoleiset tuulet ajavat linnut syksyisin usein niin korkealle, että niiden havaitseminen on vaikeaa.