Kajakulma

kajakulma.bmp

  

Kajakulma on lintusaarena jäänyt varsin tuntemattomaksi. Lähinnä tämä johtuu vaikeasta saavutettavuudesta, eikä niinkään saaren huonoudesta lintupaikkana. Ongelmana tosin on, että saari on kauttaaltaan varsin metsäinen rantoihin saakka ja avointa pensaikko- tai niittymaastoa ei juuri ole. Muutontarkkailupaikkana se on kuitenkin erinomainen, sillä alueen muuttoreitit kulkevat ehkä lähimpänä toisiaan Kajakulman seudulla. Kajakulman länsirannalta - erityisesti luoteiskulman kalliolta - hallitsee avomerimuuton hyvin, ja täältä sekä pohjois- ja etelärannalta näkee saaren molemmin puolin kulkevan muuton. Etelärannalla on pari mökkiä (näkyvät kartassa eteläisimmän lammen lähellä), joten pohjoisranta on suositeltavampi retkeily- ja maihinnousukohde, ja muutenkin biotoopiltaan parempi. Toisaalta pohjoisrannan vedet ovat varsin karikkoiset, mikä sopii kyllä linnuille mutta huonosti veneilijöille. Kuitenkin pohjoislahdessa on varsin hyvä maihinnousupaikka pienessä niemessä joka on pohjoisosan leveän lahden keskellä (kartassa saaren nimen l-kirjaimesta suoraan pohjoisrantaan). Luoteen suunnalta siihen on melko hyvä reitti kun välttää näkyviä kareja.

Vähäisestä retkeilystä huolimatta Kajakulmassa on nähty mm. allihaahkoja, leveäpyrstökihu, etelänkiisla ja niittysuohaukka.

Näkymä Kajakulman luoteiskärjestä länteen avomerelle.

kajakulma1.jpg

 

Kajakulman pohjoisrantaa itäkoilliseen päin katsottuna 

kajakulma2.jpg

  

Näkymä Kajakulman luoteiskärjestä etelään Santakarien suuntaan 

kajakulma3.jpg

  

Kajakulman luoteisrantaa 

kajakulma4.jpg

 

Kajakulma mereltä nähtynä lännestä.

kajakulma5.jpg