Alhontaanjärvi

alhontaanjrvi.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajo-ohje: Turusta Uuteenkaupunkiin mennessä ajetaan Vehmaan kautta Y-tietä (tie n:o 194). Uudenkaupungin kunnanrajan jälkeen (n. 1 km kunnanrajasta) seuraavasta tienristeyksestä käännytään vasemmalle Alhontaantielle. Noin 700 m jälkeen tie tulee pellon reunaan (pelto vasemmalla) ja noin 150 m päästä kääntyy tie oikealle metsään. Tätä ajetaan vajaa 300 m niin tulee Y-risteys (yllä olevassa kartassa aivan oikeassa reunassa), valitaan oikeanpuoleinen tie. Tämän tien päästä (tien päässä asuinrakennus, ks. kartta) hakeudutaan sopivasta kohdasta rantaan järven itärannalla.

Alhontaanjärvi on rehevä matala lintujärvi, joka erityisesti pohjoisosastaan on kosteikkoa ja ruovikkoa. Siellä on retkeilty varsin vähän mutta poikkeama Turku - Uusikaupunkireitiltä on varsin lyhyt ja paikalla kannattaisi käydä useammin.