Lyökki

lykki.bmp

Ajo-ohje: Lyökkiin on hyvin helppo löytää, joko Pyhämaan tieltä (no 1973) käännytään vasemmalle "Lyökki 13" ja ajetaan tien päähän saakka, tai Ukista lähdetään Lepäisten tielle, jonka loppupäässä oikealle viitta "Lyökki", seurataan viitoitusta.

lyokki1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyökin niemen länsikärjessä oleva vanha luotsiasema. 

Lyökki on länteen työntyvä niemenkärki joka on Vekaran korkeudella, mutta meren suunnalla suuret saaret (Tevaluodot etelämpänä ja Kräkö + Nurminen pohjoisempana) estävät pääosin näkyvyyden avomerelle. Lyökki ei olekaan hyvä paikka merimuuton seuraamiseen, mutta sen sijaan pikkulinnuille, varislinnuille, kyyhkyille, petolinnuille ja usein hanhillekin se toimii johtolinjana ja tarjoaa laajan näkyvyyden eri ilmansuuntiin. Parhaimmillaan Lyökki on syksyisin. Pääosin muuttovirrat suuntautuvat Iso-Kaskisen lounaiskärjestä (Rekissaaresta) lounaaseen Putsaarea kohti, osan mennessä Lyökin yli Tevaluotojen suuntaan. Muuttoa onkin silloin tällöin seurattu Lyökistä pari km etelään olevilta Päiväkareilta, joka sattuu eteläisemmälle linjalle. Rekissaaren kärjessä ei ole vapaata rantaa.

lyokki2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näkymä Lyökin niemestä pohjoiseen, vasemmalla Nurmisensaari, merialueen keskellä kauempana Vasikkarin letto. 

Lyökin kärjessä on vanha luotsiasema, joka on Merenkulkuhallituksen henkilökunnan loma-asuntona. Laajin näkyvyys on aivan niemen läntisimmästä kärjestä, josta on esteetön näkyvyys muualle paitsi idän suunnalle. Pienehköjä määriä vesilintuja ja kahlaajia muuttaa myös Lyökin niemen editse etelä - pohjoissuunnassa. Paikallisten lintujen kannalta parhaat biotoopit ovat Lyökin "niemimaan" tyvellä, Kurulmin tienhaaran ympäristössä. Vesilintuja lepäilee usein Lyökin ja Nurmisensaaren välisellä vesialueella.

Alla olevassa kuvassa näkymä aivan niemen kärjestä länteen, avomerta näkyy vain kapea kaistale Pete-Tevaluodon ja Kräkön välistä.

lyokki3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla olevassa kuvassa näkymä niemen kärjestä etelään. 

lyokki4.jpg