Hanko

hanko.bmp

Hangon esittely tällä sivustolla on sikäli epäkiitollista, että kyseessä on suljettu teollisuusalue jonne pääsy edellyttää erikseen anottavaa kulkulupaa. Niinpä lähes kaikki alueelta tehdyt havainnot ovat siellä pitkään retkeilleen ja rengastaneen Pekka Alhon tekemiä. Hanko on biotoopiltaan poikkeuksellinen, sillä suuri osa Hangon saaresta (koko eteläosa) on täytetty Kemiran tehtaalta tulleella kipsijätteellä, mikä on muodostanut kasvillisuudelle poikkeukselliset olosuhteet. Hangon lähes koko eteläosa onkin hyvin avointa niittybiotooppia, minkä takia siellä on nähty lukuisia avomaan harvinaisuuksia kuten isokirvisiä, nummikirvinen, mongoliankirvinen, lyhytvarvaskiuruja, nunnatasku sekä esim. lukuisia tunturikiuruja. Runsaan retkeilyn takia paikalla on nähty paljon muitakin harvinaisuuksia kuten amerikanjääkuikka, jalohaikara, sininärhi, taigauunilintu ja kastanjasirkku. Saaren lajimäärä on tällä hetkellä 223. Hangon eteläosa nousee varsin korkealle minkä takia sieltä on hyvä näkyvyys myös muutontarkkailupaikkana ja lähistön vesialueetkin ovat linnustollisesti melko monipuolisia. Hankoon vievän pengertien ympäristö on talvisin hyvää aluetta viivytteleville vesilinnuille. Kauas näkyvien tuulivoimaloiden ansiosta suunnistaminen Hangon saarelle on helppoa.

Hangon niittyaluetta, kuva P. Alho

kemiranlaidunsyksyll2007.jpg