Kursilansalmi

kursilansalmi.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajo-ohje: Lyökintietä ajettaessa Kursilansalmen silta (oheisessa kartassa vasemmalla ylhäällä) tulee väkisin ylitettyä jos ajaa Kammelan kylän ohi, suunnasta tai toisesta. Pyhämaan kirkolta (pohjoisesta) päin tultaessa noin 300 m ennen siltaa kääntyy vasemmalle tienhaara, jossa lukee "Kursila" ja "Kalkarintie". Tätä tietä ajettaessa Kalkarintie kääntyy pian vasemmalle, ja 900 m päätieltä männikön keskeltä kääntyy tie oikealle rantaan kalalaiturille (kartassa Kalkari-nimen kohdalla), josta näkee erinomaisesti koko itäisen vesialueen.

Alla näkymä Kursilansalmen sillalta lahdelle päin (= kaakkoon).

kursilansalmi1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursilansalmen linnut kannattaa katsoa sekä sillalta että kalalaiturilta. Suuri osa vesilinnuista on usein sillan ja Lammunkartan saaren välisellä vesialueella, joskin suurin osa yleensä vasta Lammunkartan itäpuolella ja kunnolla nähtävissä vain kalalaiturilta. Sillan ympärillä on mustakurkku-uikkuyhdyskunta ja linnustollisesti hyvät rantametsät. Kursilansalmi on on erityisesti uiveloiden, sotkien, joutsenien ja Anas-lajien suosiossa. Myös kalalaiturille vievän tien rantametsät ovat hyvää lintubiotooppia.

Alla olevassa kuvassa näkymä kalalaiturilta Lammunkartan saaren suuntaan.

img_6682.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla olevassa kuvassa näkymä kalalaiturilta Kursilansalmen pohjukan suuntaan.

img_6683.jpg