Kulju

kulju2.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljun vesialue on aivan Pyhämaan kirkonkylään johtavan tien varressa. Aiemmin lahden rannalla oli lintutorni, joka valitettavasti maanomistajan toimesta poistettiin käytöstä. Nyt lahdelle näkee parhaiten maantien reunasta oheisessa kartassa Kuivarauma-sanan kohdalla, mistä alla oleva kuvakin on otettu. Katveeseen (puiden taakse) kuitenkin jää aivan lahden pohjukka ja toisaalta Esimon edustalla olevat linnut ovat jo melko kaukana. Rantaan käveleminen ei oikeastaan auta, koska silloin kaislikko peittää näkyvyyden. Toinen mahdollisuus on ajaa Esimon puolelle, eli käännytään heti lahden jälkeen oikealle vievää Esimon tietä kunnes ajetaan Sillankarinrauman sillan yli, sen jälkeen avautuva niitty on erinomainen lintupaikka (mm. kahlaajille) ja niityn rannasta näkee myös vesialueelle melko hyvin. Tosin päivisin täältä puolelta on vastavalo ja rantaan meno vaatii saappaat.

Linnut ovat hajautuneet laajalle Kuljun vesialueella. Aluella näkee usein myös muuttoa ja Esimon metsäalueet ovat linnustollisesti hyviä. Yölaulaja-aikaan kannattaa ajaa Saaristoon saakka, sillä se on melkeinpä parasta seutua näiden lajien suhteen. Parhaat Kuljussa tavatut lajit ovat ruskosotka, ruokosirkkalintu ja punapäänarsku.

Alla näkymä Pyhämaan tieltä Kuljunlahdelle, Esimon niitty vastarannalla aivan kuvan oikeassa laidassa.

img_7026.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esimontietä reunustavat metsät ovat varsin reheviä

esimo1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esimontien eteläpuolella on lintujen suosimia niittyjä

esimo2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puusillan jälkeen tien eteläpuolella oleva niitty on linnustollisesti paras

esimo3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laidunnus auttaa pitämään niittyalueet avoimina

esimo4.jpg