Valkiameri

valkiameri.bmp

Valkiameri on erinomainen peltoaukea lintujen tarkkailuun Uudenkaupungin keskustan kaakkoispuolella. Nimensä se on saanut siitä että alueella oli aiemmin järvi (hyvä lintujärvi) joka sittemmin kuivatettiin viljelysmaaksi. Alue on erityisesti hanhien suosiossa mutta myös kahlaajalajeja pelloilla lepäilee usein ja petolintujen tarkkailuun alue on Ukin parhaita. Valkiameren pohjoispuolella olevan kaatopaikan takia myös lokki- ja varislintuja liikkuu paljon. Samoin Valkiameren pellot ovat varmimpia paikkoja löytää ruisrääkkä tai viiriäinen alkukesän kuunteluretkillä.

Valkiameren pelloille näkee useastakin kohtaa maantieltä, Lokalahti - Uusikaupunkitieltä vain ihan yllä olevan kartan vasemmassa laidassa olevan loivan mutkan kohdalta (tien vieressä punainen lato tällä kohtaa tien toisella puolella). Sen sijaan Lahden kylään vievältä tieltä (halkaisee yllä olevan kartan oikean yläkulman) pelloille näkee monestakin kohtaa. Paras havainnointipaikka on kuitenkin peltoaukean keskellä, jonne vievä peltotie on merkitty ylläolevaan karttaan, lähtee kartan oikeasta yläkulmasta Pajula-nimen kohdalta ja päätyy pellon keskellä olevan +-merkin kohdalle. Siinä pääsee auton kääntämäänkin ja kääntöpaikalta hallitsee varsin hyvin peltoalueen tapahtumat.

Näkymä tarkkailupaikasta lounaaseen, joutsenia ja hanhia pellolla

valkiameri1.jpg

Näkymä tarkkailupaikasta luoteeseen

valkiameri2.jpg