Lepäinen

lepinen.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajo-ohje: Uudestakaupungista käänny kaupungin pohjoislaitaa kulkevalta päätieltä (Laivanrakentajantie) oikealle Lepäisiin, tie alkaa Hiuntie -nimisenä mutta muuttuu taajama-alueen jälkeen peltoalueen kohdalla Lepäistentieksi. Lepäisten eteläisimpään niemeen mentäessä ei tarvitse kääntyä mihinkään, vaan tie vie suoraan niemen kärkeen. Läntisimpään niemeen mentäessä käännytään 400 m Korsaaren risteyksen jälkeen oikealle Aaholmintielle. Noin 1.2 km jälkeen tulee Y-risteys jossa vasemmalle vievä tie jatkuu Aaholmintienä, oikealle haarautuva tie vie läntisimpään niemeen.

Lepäisten viehätys perustuu lähinnä linnuston monipuolisuuteen. Alueelta näkee sekä vesilintuja, petomuuttoa, pikkulintumuuttoa että kyläalueilla lepäileviä lintuja. Kahlaajia ja avomerimuuttoa on melko turhaa odotella. Muuttoa voi tarkkailla sekä varsinaisen päälaiturin seudussa alueen eteläisimmässä niemessä että läntisimmässä niemessä, jonka ongelmana tosin on asutus. Uudestakaupungista Lepäisiin johtava tie on kaunis ja varsinkin talvisaikaan mielenkiintoinen, sillä siltojen sula-alueille saattaa ilmestyä talvehtijoita kuten pikku-uikku ja koskikara.

Alla talviaamuinen näkymä Lepäisen laiturilta lounaaseen

Lepainen.jpg