Letonmaa

letonmaa.bmp 

Ajo-ohje: Uusikaupunki-Pyhäranta tieltä käänny Pyhämaalle ja aja kunnes tulet Pyhämaan kirkolle, mutta älä käänny itse kirkonkylään vaan jatka vasemmalle kääntyvää päätietä (Kettelintie). Runsaan parin kilometrin päästä kääntyy vasemmalle Hauintie, jonne käännytään. Tätä tietä jatketaan loppuun saakka kääntymättä millekään sivuteille, ennen tien päättymistä Letonmaan niemeen tullaan niemen kannakseen jossa meri lähellä molemmilla puolilla. 

Letonmaa eli Letto on länteen työntyvä niemenkärki Pyhämaan pohjoisosassa. Siellä on havainnoitu varsin vähän. Letonmaalla on runsaasti mökkejä, mutta aivan niemen läntisin kärki on rakentamaton, ja siellä voi tarkkailla. Paikalle kulkeminen on kuitenkin mahdotonta menemättä mökkitonttien läpi, mutta usein lintujen päämuuttoaikoina mökit ovat tyhjillään. Leton kärjestä hallitsee erinomaisesti niemen edestä kulkevan merimuuton, ja Iso Laitakarin ja Letonmaan välinen salmi kerää osan merimuuttajista. Ulompaa Kajakulman länsipuolelta menevät linnut jäävät pääosin tunnistusetäisyyden ulkopuolelle. Kajakulma ja Laitakarit muodostavat myös johtolinjan, jota pitkin osa maalinnuista liikkuu. Talvisin alueella näkee usein talvehtivia tai viivytteleviä vesilintuja, ja merialue on pitkään sulana avautuen myös aikaisin. Erityisesti Letonmaan tyvellä on myös paikallisille maalinnuille mieluisia biotooppeja.

Letonmaan kaakkoispuolella oleva Pamprinniemi on melko koskematonta metsäaluetta jossa ei ole mökkejä. Sinne lähtee luontopolku Letonmaalle vievän tien varresta, polun alussa on viitta.

Näkymä Letonmaan kärjestä lounaaseen, vasemmalla häämöttää Hylkikari

letonmaa1.jpg

Näkymä Letonmaan kärjestä luoteeseen, Kajakulman pohjoispuolen merialueelle

letonmaa2.jpg