Rannikon ja suurten saarien havaintopaikat

yleiskartta_rannikko.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukin rannikolla on useita hyviä havainnointipaikkoja erityyppisten lintujen seuraamiseen. Paikan valinta riippuu siitä, mistä lajiryhmistä on kiinnostunut, mitkä ovat kyseisen päivän sääolot ja haluaako nähdä lähinnä muuttajia vai paikallisia lintuja vai molempia. Muuttajien reitti on myös varsin erilainen keväisin ja syksyisin. Yllä olevassa kuvassa ovat (pohjoisesta etelään) Meri-Ihamo, Letonmaa, Lintuluoto, Pullonkari, Miklinkari, Liesluoto, Vasikkari, Lyökki, Pohjainen, Putsaari sekä Lepäisten länsi- ja eteläkärjet.  Edellä mainituista lähinnä Liesluoto ja Vasikkari lienevät monille tuttuja, ehkä myös Pullonkari ja Lyökki. Sen sijaan muut ovat jääneet varsin vähälle havainnoinnille. Niinpä niiden linnustokin tunnetaan huonommin, mikä ei välttämättä tarkoita että ne olisivat tunnetumpia paikkoja huonompia. Pohjainen ja Putsaari edellyttävät tietysti venekyytiä, koska julkisia yhteyksiä ei ole.

Edellä mainituista paikoista merilintuja näkee parhaiten Liesluodosta, Vasikkarista ja Letonmaalta sekä saarilla olevista Pohjaisesta ja Putsaaresta. Erityisesti Lyökki ja Lepäinen ovat paremminkin mantereisemman lajiston havainnointipaikkoja, ja nimeltä mainitsemattomat lähinnä siltä väliltä.

Maalintujen käyttämä selvä päämuuttoreitti kulkee linjalla Edväinen - Kukaistenmaa - Lyökki - Putsaari, josta jatkuen Ahvenanmaan saariston pohjoisreunaan joko Isokarin tai Kustavin pääsaarten pohjoisosan kautta. Esim. petolinnut noudattavat pääosin mantereisempaa reittiä Lepäisistä saariston reunaa Kustavin pohjoisosiin, tai vieläkin sisempää reittiä Ukin eteläpuolelta Pitkäluodon yli lounaaseen kohti Kustavia ja Brändötä. Osa saattaa jatkaa suoraan etelään kohti Taivassaloa ja Velkuaa.