Pullonkari

pullonkari.bmp
 

Ajo-ohje: Kammelan kylästä kauppaa (Pyhämaan valinta) vastapäätä kääntyy tienhaara Pullonkari. Tie haarautuu noin 50 m päässä, valitse vasen haara ja aja sitä päähän saakka kunnes edessä näkyy jo merta ja ajokieltomerkki. Jätä auto tähän ja jatka matkaa jalan.

Näkymä Pullonkariin vievän pengertien alusta Pullonkarin pohjoisrannan suuntaan

pullonkari1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pullonkari on erinomainen lintupaikka sekä sijainniltaan että biotoopiltaan. Vedet ovat rikkonaiset ja keräävät vesilintuja ja kahlaajia. Erityisesti niemen tyvellä olevat tyrniköt ovat pikkulintujen suosiossa, mutta myös niemen eteläreunan tiheä metsikkö kerää maalintuja. Pullonkarissakin on ongelmana asutus - niemen keskellä on kesämökki ja muu osa niemeä on kalankasvattamoa (kuvan neljä allasta). Aivan luvallisesti saaneekin liikkua vain niemelle johtavan kannaksen alueella. Pullonkarissa on nähty mukavia lajeja, mm. avosetti, pikkuruokki ja kuningaskalastaja.

Pullonkarin vesillä on paljon kahlaajien ja vesilintujen suosimia pieniä saarekkeita, näkymä pengertieltä pohjoiseen

pullonkari2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eteläpuolen maisemat ovat rehevämpiä ja ruovikkoisempia

pullonkari3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengertietä reunustavat tyrnit ovat usein pikkulintujen suosiossa

pullonkari5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Näkymä Pullonkarin länsikärjestä lounaaseen Rännin saaren suuntaan

pullonkari6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pullonkarin kärki on lähin mantereen kohta suhteessa kuvassa näkyviin Santakarin saariryhmän saariin

pullonkari7.jpg