Uudenkaupungin linnusto

Sivut on jaoteltu alla oleviin lajiryhmiin (joihin pääset otsikkoa klikkaamalla). Jokaisesta lajista on mukana kuva, yleistiedot pesinnästä, tiedot muuton aikaisesta esiintymisestä sekä talvi- ja kesäesiintymisestä. Enintään 20 kertaa tavatuista lajeista on lueteltu kaikki havainnot.

Joutsenet, hanhet, vesilinnut

Kanalinnut, kuikat, uikut, liitäjät, merimetsot, haikarat

Petolinnut, rantakanat, kurjet

Kahlaajat

Kihut, lokit, tiirat, ruokkilinnut, kyyhkyt, käki

Pöllöt, kehrääjä, tervapääsky, säihkylinnut, tikat, kiurut

Pääskyt, kirviset, västäräkit, tilhi, koskikara, peukaloinen, rautiaiset, satakielet, leppälinnut, taskut

Rastaat, sirkkalinnut, kerttuset, kultarinnat, kertut

Uunilinnut, hippiäiset, siepot, timalit, tiaiset, nakkelit, puukiipijät

Kuhankeittäjä, lepinkäiset, varislinnut, kottaraiset, varpuset, peipot

Keltahemppo, Carduelis-lajit, käpylinnut, punavarpunen, taviokuurna, punatulkku, nokkavarpunen, sirkut, tarhakarkulaiset

Uudessakaupungissa on toistaiseksi tavattu 311 lintulajia. Alue on Lounais-Suomen parhaita lintuseutuja, erityisesti muuton tarkkailuun. Monien lintulajien osalta maakunnan suurimmat muutot on nähty Uudenkaupungin alueella. Toisaalta alueen ulkosaaristo on erinomaista seutua lepäilijöille ja harvinaisuuksille. Lisäksi kunnan alueella on monia hyviä lintuvesiä. Pinta-alaltaan Uusikaupunki on hyvin suuri, ja retkeily on vahvasti keskittynyt entisen Pyhämaan alueelle, kaupunkialueen läheisyyteen (erityisesti Hankoon) sekä Pitkäluotoon. Niinpä varsinkin kunnan itäisten alueiden linnusto on huonosti tunnettua.